Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

alem
09:30
1539 b615 390
Reposted fromursa-major ursa-major viacudoku cudoku
alem
09:30
Reposted fromFlau Flau viacudoku cudoku

December 21 2017

alem
09:09
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci, zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"

November 09 2017

alem
10:43
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
alem
10:41
najgorsze jest to, że bardziej mam ochotę z Tobą rozmawiać niż się pieprzyć. 
— co nie znaczy, że na to drugie ta ochota jest mała
Reposted fromsziiiz sziiiz viaschokoladehimmel schokoladehimmel
10:40
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viadoubleespresso doubleespresso

November 07 2017

alem
12:50
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

October 30 2017

alem
10:45
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
alem
10:43

October 05 2017

alem
07:37
1668 ee46 390
alem
07:37
6390 b385 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viavelocet velocet
alem
07:36
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaonmelancholyhill onmelancholyhill
alem
07:36
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
alem
07:35

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viarzzkropka rzzkropka
alem
07:33
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viainerte inerte
alem
07:31
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachinas chinas

September 15 2017

alem
05:09
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viarzzkropka rzzkropka

August 23 2017

alem
05:33
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

July 27 2017

alem
06:18

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

alem
06:17
9363 ccb3 390
Reposted fromMuppet Muppet viamarcimagschoki marcimagschoki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl