Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

alem
07:37
alem
07:37
6390 b385 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viavelocet velocet
alem
07:36
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza via12101992 12101992
alem
07:36
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
alem
07:35

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viarzzkropka rzzkropka
alem
07:33
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viainerte inerte
alem
07:31
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachinas chinas

September 15 2017

alem
05:09
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viarzzkropka rzzkropka

August 23 2017

alem
05:33
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile via12101992 12101992

July 27 2017

alem
06:18

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

alem
06:17
9363 ccb3 390
Reposted fromMuppet Muppet viamarcimagschoki marcimagschoki

July 12 2017

alem
18:43
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".

June 20 2017

alem
05:24
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia

June 10 2017

alem
12:21

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

alem
12:19
6964 883d 390
Reposted fromoll oll viainerte inerte

April 17 2017

alem
09:13
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaanorexianervosa anorexianervosa

April 01 2017

alem
17:04
8774 f2be 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakonwalia konwalia
alem
12:31
Możesz być kochany przez wszystkich, ale mimo to być bardzo samotnym.


— Freddie Mercury

March 29 2017

alem
14:36
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

March 19 2017

alem
19:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl